ESCENARIO MOVIL

ESCENARIO MOVIL és la solució: ajuntaments, institucions, organitzadors i associacions poden disposar d’un escenari cobert fàcilment, amb cost de personal de disposició d’espai reduïts, siguin quines siguin les condicions climàtiques i la localització escollida.